Kotor

Úvodní stránka

NP Durmitor:

Boka Kotorská:

Ostatní:

Kotor je starobylé město s přístavem v závěru zálivu Boky Kotorské.
První zmínky o Kotoru jsou ze 7. století, kdy byl důležitou pevností Byzantské říše. Ve středověku se ocitl postupně pod nadvládou srbských, chorvatsko-uherských a posléze bosenských králů. Po krátkém období v letech 1391 – 1420, kdy byl samostatnou republikou, se dostal pod vládu Benátské republiky. Po jejím pádu v roce 1797 přešel pod vládu Rakouska jako součást provincie Dalmácie. Po 1. světové válce se stal součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které bylo v roce 1929 přejmenováno na Jugoslávii. Od roku 2006 je součástí nezávislé Černé Hory.
Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě. V roce 1979 bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Staré město je chráněno 2 – 16 metrů silnými středověkými hradbami, které šplhají vysoko do skal k pevnosti Sveti Ivan ležící ve výšce 260 metrů. Město je tvořeno charakteristickou středověkou urbanistickou sítí úzkých uliček a nepravidelných náměstí, s nádhernými kostely i paláci v románském, gotickém, renesančním i barokním slohu. Historická část města byla velmi poškozena zemětřesením v roce 1979.
Kotor není zrovna vhodné místo ke koupání, moře v okolí města je znečištěné.

Kotor

Hodinová věž ze 16. stol.

Kotor

Kotor

Románská katedrála Sveti Tripun z 12. století. Pravá věž katedrály má 35 m a levá 33 m. Při zemětřesení v roce 1667 obě věže spadly a rozbily okolní paláce. Sv. Tripun je patronem Kotoru. Když v roce 809 převáželi jeho ostatky z Konstantinopole, zakotvili na zastávku v Kotoru, ale následující 3 dny v kuse pršelo a nemohli vyplout, tak to místní lidé pochopili jako znamení, ostatky svatého Tripuna si zde nechali a postavili pro ně kapličku.

Kotor

Kotor

Kotor

Románský kostel Panny Marie (Sv. Marija Koleđata) – kolegiáta z roku 1221

Kotor

Kostel Panny Marie v pozadí z pevností svatého Ivana

Kotor

Kotor

Kotor

Kotor

Během naší návštevy v Kotoru vypukl v horách nad městem rozsáhlý požár. V popředí kostel sv. Mikuláše.

Kotor

Kotor

Kostel sv. Mikuláše (Sv. Nikola), s početnými vzácnými ikonami

Kotor

Kostel sv. Lukáše (Sv. Luka) z 12. stol., postavený v čase vlády Nemanjićů

Kotor

Kotor

Pokračování