Černé jezero

Úvodní stránka

NP Durmitor:

Boka Kotorská:

Ostatní:

U hranice národního parku leží Černé jezero. Je napájeno několika potoky a vytéká z něj řeka, která pak teče do podzemí a vlévá se do řeky Tary. Jezero má tvar osmičky, takže když v létě poklesne hladina, obnaží se šíje mezi dvěma jeho částmi, a stanou se z něj jezera dvě.

Durmitor - Černé jezero

Durmitor - Černé jezero

Na břehu Černého jezera se nachází tzv. Titova jeskyně. Za války zde byl nějakou dobu štáb partyzánů v čele s Titem. Není to ale jeskyně v pravém slova smyslu, ale pouze nevelký skalní převis.

Durmitor - Černé jezero

Pokračování