Řecké hřbitovy

Úvodní stránka

NP Durmitor:

Boka Kotorská:

Ostatní:

Snad nejpůsobivějším místem Durmitoru jsou tzv. Řecké hřbitovy (Grčka groblja). Jsou to pohřebiště ze 13. a 14. století, z nichž se do dnešních dní dochovaly volně ležící náhrobní kameny, některé zdobené reliéfy. Náhrobky leží volně na louce, a nejlépe dostupné jsou ty u jezer Riblje a Vražje.

NP Durmitor

NP Durmitor

NP Durmitor

NP Durmitor

NP Durmitor

NP Durmitor

Pokračování