Záliv z výšky

Úvodní stránka

NP Durmitor:

Boka Kotorská:

Ostatní:

Boka Kotorská je největším přírodní zálivem na jihu Jaderského moře. Boka je tvořena dvěma zálivy, které mají dále několik zátok. Celková její délka je 20 km a nejužší místo, zvané Verige (řetězy), je 350 m široké. Dříve se zde natahovaly řetězy, které bránily vjezdu nepovolaným lodím. Dnes přes tuto úžinu jezdí nepřetržitým provozem trajekt mezi osadami Lepetane a Kamenari.

Boka Kotoská

Boka Kotoská

Boka Kotoská

Pokračování