Dolní Vítkovice

Úvodní stránka

Zahraniční:

Česká:

Index

Dolní Vítkovice ležící nedaleko centra Ostravy jsou známy především unikátním souborem industriální architektury, zahrnující tři na sebe navazující části – černouhelný důl Hlubina, koksovnu a areál vysokých pecí.
Prvotní podnět k založení Vítkovických železáren vzešel 9. prosince 1828 od olomouckého arcibiskupa Rudolfa. Provoz Rudolfovy huti byl pak zahájen v polovině září roku 1830. O rok později zde vznikla koksovna. První vysoká pec na koks byla zapálena v roce 1836, druhá o dva roky později. V roce 1852 byl v blízkosti huti založen důl Hlubina. Postupem času bylo v provozu šest vysokých pecí, které byly postupně odstavovány až do 27. září 1998, kdy byl proveden poslední odpich.

V tomto článku byl použit text z článku „Dolní oblast Vítkovice“ na Wikipedii.

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice

Zpět