CERN

Úvodní stránka

Zahraniční:

Česká:

Index

CERN je zkratkou z francouzského názvu Conseil Européen pour la recherche nucléaire, neboli Evropská organizace pro jaderný výzkum. CERN je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Byl založen v roce 1954 v Ženevě a v současnosti má 20 členských zemí. Nejdůležitější částí areálu je 27 kilometrů dlouhý podzemní urychlovač, kde probíhají všechny zásadní experimenty. Od roku 2008 probíhá v CERNu experiment LHC - Large Hadron Collider (Velký hadronový urychlovač), který je schopný urychlit svazky protonů na rychlost blízkou rychlosti světla.
Součástí CERNu je i malé muzeum, kde se lze dozvědět téměř vše o zdejších experimentech i dalších zajímavostech částicové fyziky. Prohlídka urychlovače samotného je složitější - CERN ji umožňuje spíše jen svým zaměstnancům, a i oni musí být na exkurzi dlouho dopředu přihlášeni.

CERN

CERN

CERN

Zpět