Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Úvodní stránka

Zahraniční:

Česká:

Index

Ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči, bývalém Ekotechnickém muzeu si návštěvníci si mohou prohlédnout prostor bývalé čističky i parní strojovnu, která zajišťovala pohon pro všechny stroje. Stará čistírna odpadních vod patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury, a byla proto 1. července 2010 vyhlášena národní kulturní památkou.
Původní plány počítaly s životností čističky do 30. let minulého století, nakonec ale sloužila až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny.

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod

Zpět