Sorbonna

Úvodní stránka

Île de la Cité:

Pravý břeh Seiny:

Levý břeh Seiny:

Okraj Paříže:

Nejstarší francouzská univerzita vznikla patrně někdy kolem roku 1160. Jméno Sorbonna je odvozeno od teologické koleje této univerzity, kterou roku 1253 založil Robert de Sorbon, zpovědník Ludvíka IX. V současné době Sorbonna neexistuje jako samostatná univerzita, ale reformou z roku 1970 byla rozdělena na 13 samostatných univerzit.

Sorbonna

Sorbonna

Pokračování