Seina

Úvodní stránka

Île de la Cité:

Pravý břeh Seiny:

Levý břeh Seiny:

Okraj Paříže:

Řeka Seina tvoří přirozenou historickou osu, která dělí město na severní a jižní část. Symbolicky jsou nejstarší osídlenou částí města ostrovy na Seině - Île de la Cité a Île St-Louis. Dnes brázdí řeku především vyhlídkové lodě pro turisty.

Seina

Vlevo Louvre, na pravé straně v dálce věže chrámu Notre-Dame

Seina

Seina

Most Alexandra III. je považován za nejkrásnější most v Paříži

Seina

Seina

Pokračování