Plodinová burza

Úvodní stránka

Île de la Cité:

Pravý břeh Seiny:

Levý břeh Seiny:

Okraj Paříže:

La Bourse de Commerce nedaleko kostela svatého Eustacha je působivá stavba s mohutnou kopulí. První budova burzy byla vybudována roku 1782, a již tehdy měla kopuli, ovšem vystuženou dřevěnou konstrukcí. Po požáru v roce 1802 byla nahrazena kopulí železnou, a po dalším požáru roku 1854 dostala budova přibližně dnešní podobu.

Plodinová burza

Pokračování