Úvodní stránka: Kalifornie: Jihozápad: Sever: Severovýchod: Havaj: Města: Zvěř:
 

Vodní ptáci

Pelikáni Kormoráni Koliha americká Břehouš velký
Vodouš břehoušovitý Jespáci Kulíci Slukovec dlouhozobý
Pisila karibská Racci Rybáci Volavka velká
Volavka bílá Volavka bělostná Kvakoš noční Labuť velká
Lyska americká Kachna divoká Hohol bělavý Hvízdák americký
Potápka černokrká Potápka Clarkova Berneška velká Berneška tmavá
Nene Husy Neurčení

Pokračování