Úvodní stránka: Kalifornie: Jihozápad: Sever: Severovýchod: Havaj: Města: Zvěř:
 

USA - severovýchod

Jižní Kanada


Východní pobřeží Spojených států je oblastí známou především díky velkoměstům, jichž zde najdeme celou řadu. Jim je věnována stránka USA - města . Tato stránka je věnována přírodním zajímavostem, jimiž sice severovýchod USA neoplývá zdaleka v takové míře jako západ, nicméně i zde se najdou pro milovníky přírody příjemná místa. Je ovšem třeba počítat s tím, že jsou velmi daleko od sebe. Musím dále případné čtenáře upozornit, že náš okruh znalostí o této oblasti je poměrně úzký, a je dán dosahem z míst, kde jsme nějakou doby pobývali.
Podél celého východního pobřeží Spojených států, od Severní Karolíny až po stát Maine se táhne pohoří Apalačských hor. Přestože toto pohoří není zvlášť vysoké, je značně rozsáhlé, a v mnoha místech velmi pusté. Pro první osadníky představovalo po dlouhou dobu nepřekonatelnou překážku v další cestě na západ. Nejvyšší část pohoří se nazývá White Mountains, a leží ve státě New Hampshire. Podrobněji se z Apalačského pohoří zmíním jen o několika málo oblastech, které jsme navštívili. Ale to neznamená, že ostatní místa nestojí za návštěvu. Například Pennsylvanie nebo Vermont nabízejí rovněž velmi hezké výlety. Na jižním konci pohoří se nachází největší národní park na východě USA - Great Smoky Mountains.
Druhou přírodní dominantou oblasti je pochopitelně pobřeží. Na řadě míst velmi hustě osídlené, ale rovněž i zde najdeme hezká přírodní místa.
Protože Kanadou jsme projeli pouze po jejím jižním okraji od Toronta po Winnipeg, připojuji naše skromné poznatky o této obrovské zemi k této stránce.

Pokračování