Barcelona

Úvodní stránka

Staré město:

Eixample:

Montjuic:

Ostatní:

Index

Barcelona je hlavním městem Katalánska. Leží při pobřeží Středozemního moře na severovýchodě Španělska. Po Madridu je druhým největším španělským městem, žije zde 1,5 milionu obyvatel, v aglomeraci téměř 3 miliony.
Barcelona byla založena ve třetím století před Kristem kartaginským generálem Hamilkarem Barkasem, z jehož jména byl odvozen název města. Ještě v témže století přešla Barcelona do rukou Římanů. První velký rozkvět zažilo město ve středověku. Ve 12. století vzniko království aragonsko-katalánské, zahrnující téměř polovinu území dnešního Španělska, a Barcelona se stala jeho hlavním městem. Po sňatku Ferdinanda Aragonského s Isabelou Kastilskou roku 1468 došlo ke sjednocení Španělska, a tím začal význam Barcelony upadat, zvláště poté, co se v 16. století stal hlavním městem sjednoceného státu Madrid. Nový rozkvět zažilo město až v 2. polovině 19. století, kdy rozvíjející se průmysl přinesl městu značné bohatství, a spolu s ním došlo k jakémusi barcelonsko-katalánskému obrození. Roku 1854 bylo rozhodnuto, že budou strženy středověké hradby, aby se město mohlo rozšířit na území, které bylo dříve pokládáno za vojensky strategické pásmo. Ve městě byly postaveny nové, moderní, lusní čtvrtě. Nejvýznamnějšími symboly tohoto období jsou stavby architekta Antonio Gaudího.

Barcelona - Casa Mila

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2011
Poslední aktualizace 25. listopadu 2011