Katedrála

Úvodní stránka

Staré město:

Eixample:

Montjuic:

Ostatní:

Stavba mohutné gotické barcelonské katedrály začala roku 1298. Svým osudem připomíná tak trochu naši katedrálu svatého Víta, protože dokončena byla až v 19. století dostavbou hlavního průčelí. Prostřední věž průčelí byla dokončena dokonce až roku 1913, a to podle půvoních plánů francouzského architekta Charlese Galterse z roku 1408.

Katedrala

Katedrala

Katedrala

Katedrala

Katedrala

Katedrala

Pokračování