Sagrada Familia

Úvodní stránka

Staré město:

Eixample:

Montjuic:

Ostatní:

Bizarní kostel Sagrada Familia je největším dílem Antoni Gaudího. Stavební práce na něm začaly v roce 1882, a trvají dodnes. Gaudí se velmi hluboce zabýval křesťanskou symbolikou, a podřídil jí i své životní dílo. Jedním z nejpromyšlenějších symbolů je 18 věží, které reprezentují 12 apoštolů, 4 evangelisty, Pannu Marii a nejvyšší centrální věž pak Ježíše Krista. Věže reprezentující evangelisty budou v budoucnosti doplněny sochami zpodobňujícími tradiční symboly těchto světců: býk (sv. Lukáš), anděl (sv. Matouš), orel (sv. Jan) a lev (sv. Marek). Centrální věž Ježíše Krista bude doplněna obrovským křížem. Gaudího plán obsahoval tři monumentální průčelí: Zrození, Umučení a Zmrtvýchvstání Krista. Každé z nich mělo mít čtyři věže. Do roku 1935, kdy byla stavba přerušena, byla dokončena pouze východní fasáda – Zrození. Do současné doby se podařilo dokončit i druhé průčelí - Umučení. Celkové dokončení katedrály se plánuje na rok 2026 k 100. výročí smrti Antonia Gaudího. Architekti, kteří se po smrti Gaudího na výstavbě katedrály podíleli, se snažili dodržovat původní Gaudího plány. Katedrála je od počátku až dodnes stavěna pouze z darů a příspěvků.

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

SagradaFamilia

Pokračování