Věž katedrály svatého Víta

Úvodní stránka
České památky

Index

První kostel na místě dnešního svatovítského chrámu dal postavit v letech 926 - 30 kníže Václav. Byla to předrománská kruhová rotunda o průměru 13 metrů se čtyřmi protáhlými apsidami. Po roce 1060 dal kníže Spytihněv rotundu zbořit a na jejím místě začal s výstavbou velké trojlodní baziliky, která byla dostavěna až za Břetislava II. roku 1096. Byla dlouhá 70 metrů, se dvěma věžemi a příčnou lodí, se třemi apsidami a dvěma chóry, pod nimiž byly umístěny krypty. Tato bazilika stála až do roku 1344, kdy se u příležitosti povýšení pražského biskupství na arcibiskupství z iniciativy krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla začalo s budováním nové rozsáhlé katedrály v gotickém slohu. Plány zhotovil Francouz Matyáš z Arrasu, který stavbu pojal ve stylu klasických francouzských katedrál. Tento sloh byl však v polovině 14. století už přežitý, což si uvědomil mladý švábský architekt Petr Parléř, který po Matyášově smrti roku 1352 v dostavbě chrámu pokračoval podle svých vlastních představ. Do své smrti roku 1399 stačil Parléř dokončit západní část kostela včetně spodních pater velké jižní věže, v jejíž dostavbě pak pokračovali jeho synové. Stavbu katedrály ukončily husitské války. V následujících staletích bylo učiněno několik pokusů o zahájení dostavby chrámu - například za Vladislava Jagellonského a Leopolda I., ale k cíli dospěla teprve Jednota pro dostavění chrámu svatého Víta, založená roku 1843. Práce probíhala v několika etapách. Nejprve dosavadní stavbu po roce 1865 restauroval architekt Josef Kranner, v roce 1873 byl pak položen základní kámen k dostavbě podle projektu architekta Josefa Mockera. Ten také práce vedl až do své smrti roku 1899, kdy jej vystřídal architekt Kamil Hilbert, který ji také roku 1929, u příležitosti předpokládaného svatováclavského milénia dokončil.
Velká věž katedrály stojící na jižní straně je vysoká 96,6 m. S její stavbou začal Petr Parléř roku 1396 a po jeho smrti až do roku 1406 pak ve stavbě pokračovali jeho synové. Při velkém požáru Pražského hradu roku 1541 byla poškozena, zvony, které se utrhly z prohořelých trámů, poškodily její kostrukci. Opravu pak provedl a do dnešního stavu věž dostavěl architekt Bonifác Wohlmut. Na věži jsou hodiny z roku 1552, přestavěné v roce 1688 hodinářem Petrem Naumannem, a největší zvon v Čechách, zvaný Zikmund, dílo Tomáše Jaroše z Brna z roku 1549, zdobený plastickými portréty Ferdinanda I. a Anny Jagellonské.

Věž katedrály svatého Víta

Interiér

V interiéru svatovítské věže je nádherný především pohled na obrovské zvony, včetně patrona českých zvonů - zvonu Zikmunda. V sobotu 15. června 2002, jen několik hodin po skončení parlamentních voleb, prasklo patronu českých zvonů Zikmundovi srdce. Zvon právě odbíjel u příležitosti poutního svátku svatého Víta. Jeho půltunové srdce prorazilo dřevěnou podlahu z masivních fošen a zastavilo se o další podlaží věže. Rozlomení srdce bylo způsobeno skrytou vadou materiálu - zhruba dvanácticentimetrovou prasklinou, která vznikla už v době výroby srdce na konci 19. století. Nové srdce vyková proslulý pražský zvonař Petr Rudolf Manoušek původní technologií, protože pokud by se srdce odlilo z ocelolitiny, mohl by prasknout plášť zvonu.

Věž katedrály svatého Víta

Věž katedrály svatého Víta

Rozhled

Věž katedrály svatého Víta

Věž katedrály svatého Víta

Věž katedrály svatého Víta

Věž katedrály svatého Víta

Věž katedrály svatého Víta

Pokračování