Staroměstská mostecká věž

Úvodní stránka
České památky

Index

Stručná historie Karlova mostu byla vypovězena už v povídání o Malostranské mostecké věži.
Staroměstská mostecká věž, dílo Petra Parléře, je považována za jednu z nejkrásnějších středověkých věží v Evropě. Vedle obranné funkce měla i význam reprezentační, o čemž svědčí bohatá plastická výzdoba. Na straně do Křižovnického náměstí jsou sochy sedících panovníku Karla IV. a Václava IV. a mezi nimi plastika svatého Víta, patrona mostu, ve druhém patře pak postavy českých patronů svatého Vojtěcha a svatého Zikmunda. Nad branou jsou umístěny znaky zemí říše Karla IV. a motiv ledňáčka v závoji, symbol jeho syna Václava. Obdobnou výzdobu na opačné straně zničila švédská vojska v roce 1648. Na konci vnitřního schodiště je socha věžného - ve své době to byl ojedinělý počin ztvárnit prostého anonymního člověka. Celá východní stěna věže je rozdělena římsami na čtyři sféry: pozemskou, měsíční, sluneční a hvězdnou. Sféru pekelnou symbolizovalo vězení v pilíři mostu. V průjezdu věže je síťová klenba, která má místo svorníku českou korunu. Smutnou roli sehrála věž v letech 1621 - 32, kdy na jejím cimbuří na železných hácích byly nabodnuty hlavy popravených českých pánu.
Na věž vede 138 schodu.

Staroměstská mostecká věž

Interiér

Staroměstská mostecká věž

Schodiště ve věži je ukončeno sochou Věžníka z poloviny 15. století. Vzhledem k době svého vzniku je socha svým námětem prostého člověka neobvyklá.

Staroměstská mostecká věž

Rozhled

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Pokračování