Věž Staroměstské radnice

Úvodní stránka
České památky

Index

Více než sto let usilovali staroměstští o vlastní radnici, až 18. září 1338 Jan Lucemburský vydal privilegium, jímž vyjádřil k tomuto kroku souhlas. Ještě téhož roku zakoupila obec patricijský dům Wolflina od Kamene a upravila jej pro radniční účely. O něco později k němu připojila dům kramáře Kříže a po spojení obou domů přistavěla čtyřbokou věž, dokončenou roku 1364, vysokou 69,5 m. V patře dali konšelé zřídit nádhernou gotickou kapli s arkýřem vysunutým do náměstí. Radnice se v následujících staletích ještě mnohokrát rozšiřovala a přestavovala. V době Pražského povstání 8. května 1945 radnice vyhořela - zcela zničeno bylo východní křídlo, shořely cenné archiválie a umělecká díla.
Ve spodní části radniční věže je umístěn Staroměstský orloj. Za jeho tvůrce byl dlouho považován hodinářský mistr Hanuš z Růže, teprve poměrně nedávno se zjistilo, že skutečným autorem byl kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně, hodinář působící na dvoře krále Václava IV. Mistr Hanuš pak v roce 1490 zařízení dále zdokonalil, podobně jako v letech 1552 - 60 Jan Táborský z Klokotské Hory. V letech 1692 - 1787 a pak i dlouhou dobu v 19. století nebyl orloj v provozu. Velká oprava proběhla v roce 1865, tehdy dostal orloj dnešní podobu. Během pražského povstání v květnu 1945 byl těžce poškozen i orloj, ale podařilo se ho zrekonstruovat.

Věž Staroměstské radnice

Věž Staroměstské radnice

Věž Staroměstské radnice

Interiér

Interiér věže staroměstské radnice je zcela moderní. Zajímavým prvkem je výtah jezdící prostředkem věže.

Věž Staroměstské radnice

Věž Staroměstské radnice

Rozhled

Věž Staroměstské radnice

Věž Staroměstské radnice

Pokračování