Index → Sakrální architektura → Rakousko → Spital am Pyhrn

Spital am Pyhrn - kostel svatého Linharta

Kostel svatého Linharta je umístěn na okraji hornorakouského města Spital am Pyhrn. Kostel je v podstatě spojením dvou staveb - starší, východní část stavby je umístěna na skále. Později k ní byl na západě přistěn tzv. dolní kostel.
Podle tradice byla skála, která dnes tvoří základ lodi a presbytáře horního kostela, kdysi pohanským obětním místem. Na začátku 15. století byl na tomto místě postaven na počest Panny Marie a svatého Leonharda tzv. horní kostel.
Stavební činnost pokračovala výstavbou dolního kostela na úpatí skály na západní straně horního kostela. Tuto část posvětil 22. srpna 1462 pomocný biskup z Pasova Zikmund na počest ukřižovaného Spasitele. K hornímu kostelu vedou dvě točitá schodiště, přičemž schodiště na jižní straně bylo postaveno mnohem dříve než schodiště na severní straně kostela.

Spital am Pyhrn - kostel svatého Linharta