Praha
Česko
Francie
Španělsko
Itálie
Řecko
Chorvatsko
Srbsko
Černá Hora
Makedonie
Slovinsko
Polsko
Německo
Rakousko
Velká Británie
Andorra
Izrael
Japonsko
Malta
Jordánsko
Austrálie
Ostatní země
 Kostely a chrámy mě poprvé zaujaly po příchodu do Prahy před více než dvaceti lety. Všechny mají stejný účel, ale tak rozdílné dispozice a tvary. Mnohá města zmizela, domy se přestavěly, ... ale kostely většinou zůstávají. Někdy se přestavují, jindy jen zvětšují a přizpůsobují dobovému vkusu, ale ve většině najdeme základ starších staveb. Kostely prostupují věky a jsou pojítkem s našimi předky. A nejenom to - kostely charakterizují kulturu země jako máloco jiného.
Jeden kamarád pro mne nedávno připravil kvíz - měla jsem podle fotografií poznat (za pomoci internetu samozřejmě) naprosto neznámé a často bezvýznamné kostely či kaple, v Česku nebo kdekoliv v Evropě. Zpočátku se mi zdálo u běžných venkovských kostelů nemožné určit byť jen zemi původu. Kunsthistorik by si jistě věděl rady lépe, ale přece jen - už od středověku se stavebníci vzájemně inspirovali, styly napodobovaly, napříč celým kontinentem. Přesto ale, zdá se mi, jsou francouzské kostely širší a mohutnější, německé špičatější, italské lehčí. Díky tomuto kvízu jsem prohlédla stovky fotografií kostelů z celé Evropy a začala si nejzajímavější ukládat. Třeba se tam někdy dostanu. A rozhodla se kostely "sbírat". Dělat si sbírku fotografií kostelů, které jsem navštívila, bez ohledu na jejich význam.
Následující soubor staveb není vybraný podle významu ani podle stavebního slohu. Je to pouhá sbírka navštívených staveb. Přesto snad může být pro někoho inspirací.


www.schnablova.net