Index → SakrŠlnŪ architektura → Rakousko → Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

PrvnŪ zmŪnka o kostele NanebevzetŪ Panny Marie v GrŲbmingu pochŠzŪ z roku 1170. DneönŪ pozdnž gotickż kostel byl postaven kolem roku 1500.

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt

GrŲbming - Mariš Himmelfahrt