Index → Sakrální architektura → Česko → Středočeský → Kutná Hora → Malín → Kostel svatých apoštolů Jana a Pavla

Malín - kostel svatých apoštolů Jana a Pavla

Kostel svatých apoštolů Jana a Pavla (původně Kostel svatého Jana Křtitele) tvoří spolu s kostelem svatého Štěpána dominantu obce. Kostel byl postaven v lokalitě původního hradiště Slavníkovců. Patří mezi nejstarší dochované sakrální stavby v Česku. Kostel byl postaven pravděpodobně koncem 10. století v románském slohu. Tato datace ale nebyla během průzkumu kostela jednoznačně potvrzena. Je to jednolodní, obdélný kostel s apsidou a se severozápadní hranolovou věží, která byla přistavěna později. Okna s lomeným obloukem a další prvky jsou výsledkem historizující barokní úpravy v prvních dvou desetiletích 18. století. Za josefínských reforem byl kostel odsvěcen a roku 1787 prodán v dražbě malínské obci. Kostel byl využíván jako sklad zeleniny, prken a hospodářského náčiní. Roku 1822 zde byla zřízena sýpka. Interiér kostela byl přestropen, vysoká okna byla zazděna a vnitřek prosvětlen jen nízkými okny. Na konci 19. století sloužilo přízemí jako sklad hasičského náčiní, patro stále jako sýpka. Současným vlastníkem kostela je Církev československá husitská.

Malín - kostel svatých apoštolů Jana a Pavla

Malín - kostel svatých apoštolů Jana a Pavla