Index → Sakrální architektura → Černá Hora → Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun

Románská katedrála Sveti Tripun pochází z 12. století. Pravá věž katedrály má 35 m a levá 33 m. Při zemětřesení v roce 1667 obě věže spadly a rozbily okolní paláce. Sv. Tripun je patronem Kotoru. Když v roce 809 převáželi jeho ostatky z Konstantinopole, zakotvili na zastávku v Kotoru, ale následující 3 dny v kuse pršelo a nemohli vyplout, tak to místní lidé pochopili jako znamení, ostatky svatého Tripuna si zde nechali a postavili pro ně kapličku.

Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun

Kotor - Sveti Tripun