Index → Sakrální architektura → Černá Hora → Kotor - Sv. Mihail

Kotor - Sv. Mihail

Románsko-gotický kostel sv. Michała byl postaven na zříceninách benediktinského kláštera. Kostelík ze 14. století byl těžce poškozen při katastrofálním zemětřesení v roce 1979 a během průzkumu při jeho obnově se zjistilo, že na jeho místě stával mnohem větší kostel již v roce 1166. Nasvědčují tomu nalezené základy a různé předrománské stavební prvky. Interiér kostela zdobí malby ze 14. století a fresky z 15. století. Ale především je kostel sídlem kotorského lapidária (Kotorski lapidarijum), které je jedním z nejcennějších na Jadranu.

Kotor - Sv. Mihail