Index → Sakrální architektura → Černá Hora → Kotor - Sv. Luka

Kotor - Sv. Luka

Kostel svatého Lukáše byl postaven v roce 1195, o čemž svědčí nápis na západním průčelí. Jde o skromný jednolodní kostel s prvky románské i byzantské architektury. Jako jediná církevní stavba ve městě neutrpěl žádné vážné poškození během četných zemětřesení. Kostel svatého Lukáše byl původně katolický, ale po zemětřesení v roce 1667 byl uzpůsoben pro potřeby pravoslavných věřících. Z tohoto důvodu jsou zde dva oltáře - katolický a ortodoxní.

Kotor - Sv. Luka

Kotor - Sv. Luka

Kotor - Sv. Luka

Kotor - Sv. Luka

Kotor - Sv. Luka