Index → Sakrální architektura → Černá Hora → Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača je asi nejkrásnější středověkou památkou Černé Hory. Klášterní kostel pochází ze 13. století, kdy byl i poprvé vyzdoben freskami a různými ikonami. Původní výzdoba však musela být v 16. století přemalována, protože když klášter vyrabovali Turci, rozbili střechu kostela a asi 70 let do něj pršelo a sněžilo, což vzácné malby zničilo a většina se nezachovala. Z dochovaných fresek je nejvýznamnější cyklus ze života proroka Eliáše (Sveti Ilija). Celý klášterní komplex zahrnuje zmíněný klášterní kostel zasvěcený Zesnutí Bohorodičky (Uspenje Bogorodice), dále budovy kláštera, zahrady, včelíny a kostelíček sv. Mikuláše vpravo od vstupu, který je možná starší než samotný klášter. V klášteře také bývala v minulosti věhlasná škola malířů ikon.

Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača

Klášter Morača