Index → Sakrální architektura → Andorra → Sant Serni de Llorts

Sant Serni de Llorts

Stávající kostel svatého Saturnina je barokní stavbou ze 17. století, která nahradila starší, patrně románský kostel.
Uvnitř je barokní oltář zasvěcený svatému Saturninovi a svatému Kristu. Kostel má dřevěný kůr u vstupu a apsidu zaklenutou valenou klenbou, kterou odděluje triumfální oblouk.

Sant Serni de Llorts