Soutěska Vintgar

Úvodní stránka

Lublaň:

Julské alpy:

Ostatní:

Nedaleko bledského jezera je možné navštívit soutěsku Vintgar vytvořenou řekou Radovna. Soutěska byla objevena v roce 1891, a o dva roky později zpřístupněna veřejnosti. Je dlouhá 1600 m a hluboká 100 m. Soutěskou vedou dřevěné chodníčky a můstky, cesta končí 16 metrů vysokým vodopádem Šum.

Soutěska Vintgar

Soutěska Vintgar

Soutěska Vintgar

Soutěska Vintgar

Pokračování