Triglav

Úvodní stránka

Lublaň:

Julské alpy:

Ostatní:

Triglav vysoký 2 864 m je nejvyšší horou Slovinska a celých Julských Alp. Přestože není na alpské poměry nijak zvlášť vysoký, je Triglav horou zejména pro Slovince velmi významnou. Je zobrazen na slovinském státním znaku a vlajce, a pro Slovince je věcí cti alespoň jednou za život na Triglav vylézt. Hora není extrémně těžká, ale poslední úsek výstupu je exponovaný, a je zajištěn ocelovými lany. Pokud chce člověk zvládnout výstup na Triglav za jediný den, je možné vyrazit z Aljaževa domu pod severní stěnou. Severní stěna Triglavu je výzvou pro ty nejlepší horolezce. S výškou 1 200 metrů (a šířkou skoro 3 kilometry) patří mezi nejvyšší stěny Alp.

Pokračování