Index → Sakrální architektura → Srbsko → Sremski Karlovci - Kaple míru

Sremski Karlovci - Kaple míru

Mezi 16. listopadem 1698 a 29. lednem 1699 se ve Sremskich Karlovcich konal kongres Svaté ligy (Rakousko, Polsko, Benátská republika a Rusko) s Osmanskou říší. Výsledkem jednání byl tzv. Karlovický mír, který uzavíral války z let 1683–1699. Turecko jím definitivně ztratilo své pozice ve střední Evropě. Rakousku připadla například Slavonie a Vojvodina, Benátkám Dalmácie. Právě při této mírové konferenci byl poprvé v historii světové diplomacie použit kulatý stůl.
Na místě, kde byl mír podepsán, nechali petrovaradinští františkáni v tehdejší knihovně zřídili kapli; následně zde byl místními katolíky v roce 1817 vybudován chrám s názvem Kapela mira.

Sremski Karlovci - Kaple míru

Sremski Karlovci - Kaple míru

Zpět