Index → Sakrální architektura → Srbsko → Sremski Karlovci - kostel svatého Mikuláše

Sremski Karlovci - kostel svatého Mikuláše

V letech 1691 - 1848 byly Sremski Karlovci sídlem srbského Metropility, od roku 1848 do roku 1920 byl úřad změněn na patriarchát. Tomu odpovídá i význam zdejšího kostela svatého Nikoly z roku 1762. Až v roce 1920 byl karlovický patriarchát sloučen s bělehradským do titulu patriarcha srbský.

Sremski Karlovci - kostel svatého Mikuláše

Zpět