Index → Sakrální architektura → Praha → Hradčany → Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Původně trojlodní románská bazilika s příčnou lodí a dvojicí věží, založená roku 1140 při premonstrátském klášteře. Postupně byla několikrát přestavována, nejprve goticky, poté barokně. Poslední přestavba proběhla po poškození francouzským dělostřeleckým ostřelováním v letech 1743 - 1751, průčelí kostela bylo zrekonstruováno podle návrhu Anselma Luraga. V kapli svaté Voršily je hrob svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Strahovský klášter

Sloup se sochou svatého Norberta - nejstarší pražský kamenný světecký sloup z roku 1631 se sochou sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů.

Sloup se sochou svatého Norberta

Sloup se sochou Ecce Homo - na vrcholu sloupu byl původně kovový kříž se stříškou, který byl v roce 1910 nahrazen sochou Ecce Homo českého sochaře Čeňka Vosmíka.

Sloup se sochou Ecce Homo