Index → Sakrální architektura → Praha → Praha 5 → Kostel svatého Jana Nepomuckého

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Moderní stavba vybudovaná podle projektu architekta Jaroslava čermáka v letech 1940 - 1942 na svažitém terénu. Chrámu dominuje 50 metrů vysoká hranolová věž, zakončená stylizovanou zvonicí, na níž původně měly být zavěšeny čtyři zvony, k tomu však nedošlo. Uvnitř kostela je rozlehlý světlý sálový prostor s jednoduchým zařízením.

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Zimní modlitebna

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Zázemí pro komunitní centrum

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře

Kostel svatého Jana Nepomuckého - Košíře