Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Kostel Zesnutí Panny Marie

Jeruzalém - kostel Zesnutí Panny Marie

Opatství Zesnutí Panny Marie se stejnojmenným kostelem je benediktinské opatství v Jeruzalémě na hoře Sijón, za hradbami Starého města.
První kostel vznikl na tomto místě již v 5. století, ale zanikl již v roce 614. Ve 12. století zde vznikl klášter, zničený ve 13. století. Na jeho zbytcích v 16. století vzniklo sídlo jezuitské komunity. Terén zakoupil německý císař Vilém II. v roce 1898, a věnoval jej katolickému německému spolku Svaté země, který sem v roce 1906 povolal beuronské benediktiny.

Jeruzalém - kostel Zesnutí Panny Marie

Jeruzalém - kostel Zesnutí Panny Marie