Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Zeď nářků, správně nazývaná Západní zeď, je pozůstatkem západní části vnější hradby, která ke konci období druhého jeruzalémského chrámu obklopovala Chrámovou horu. Dnes je to nejposvátnější místo židů, zároveň je však Zeď nářků také místem smutku nad zničením chrámu.
Ke zdi přichází mnoho poutníků z celého světa, aby zde vyslovili své modlitby. To bývá mnohdy provázeno zvykem, při kterém je modlitba napsaná na papírovém lístku vsunuta mezi kameny, z nichž je zeď vybudována. Velmi často se na tomto místě odehrává také obřad bar micva.
Zeď nářků je pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského chrámu, které nechal rozšířit Herodes Veliký. Po zničení Jeruzaléma římským vojskem v první židovské válce (roku 70 n. l.) zůstala většina zdi pohřbena pod úrovní terénu, kromě Zdi nářků a Malé zdi. Mnohé části hradby jsou dnes také často součástí domů muslimské čtvrti, které jsou ke zdi přistavěny.
Podle rabínské tradice však šechina (Hospodinovo přebývání) ani po zničení chrámu neopustila západní zeď, tedy západní hradbu chrámu, jejíž je Zeď nářků částí. Židům tak toto místo zůstalo nejposvátnějším.

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků

Jeruzalém – Zeď nářků