Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Katedrála svatého Jakuba

Jeruzalém - katedrála svatého Jakuba

Katedrála svatého Jakuba v arménské čtvrti jeruzalémského Starého města patří arménské apoštolské církvi. Podle arménské tradice je v katedrále uložena hlava svatého Jakuba Většího a ostatky svatého Jakuba Menšího.
Na místě dnešní katedrály stávala ve starověku kaple svatého Menase, postavená kolem roku 444. Podle některých zdrojů postavila gruzínská komunita v 11. století na tomto místě, kde byl podle legendy sťat svatý Jakub, kostel, do kterého byla zahrnuta i kaple svatého Menase.
Ve 12. století přešel kostel pod kontrolu arménské komunity, která budovu zrekonstruovala na počest návštěvy patriarchy Gregorie Bhalavuriho v roce 1142. Práce byly pravděpodobně dokončeny v roce 1163, v době návštěvy arménského krále Theodora II. Dnešní podoba kostela pochází ze 17. století. Arménská komunita v Jeruzalémě je nejstarší mimo Arménii a sahá až do 5. století. Arménský patriarchát v Jeruzalémě byl založen v roce 637.

Jeruzalém - katedrála svatého Jakuba