Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Hrobka Panny Marie

Jeruzalém – hrobka Panny Marie

Kostel hrobu Panny Marie, nebo jen Hrob Panny Marie, je křesťanská hrobka v údolí Kidron - na úpatí Olivové hory v Jeruzalémě.
Podle tradice východního křesťanství Panna Maria zemřela přirozenou smrtí, jako každý člověk; její duši přijal Kristus po smrti; a její tělo bylo vzkříšeno třetího dne po jejím odpočinku, kdy byla vzata, duše i tělo, do nebe v očekávání obecného vzkříšení. Podle tohoto učení byla její hrobka třetího dne nalezena prázdná.
Podle římskokatolického učení byla Marie „přijata“ do nebe v tělesné podobě, Nanebevzetí; otázka, zda Marie skutečně podstoupila fyzickou smrt, zůstává z katolického pohledu otevřená. Dne 25. června 1997 papež Jan Pavel II. prohlásil, že Marie zažila přirozenou smrt před svým převzetím do nebe.
Samotná hrobka je v podzemí a existují archeologické důkazy, že byl na tomto místě v 1. století starověký hřbitov. Podzemní prostor nebyl v průběhu věků nikdy výrazně poničen. První tzv. horní kostel (chránící vstup do hrobky) na osmibokém půdorysu byl postaven patriarchou Juvenalem v 5. století; byl zničen při perské invazi roku 614. Během následujících století byl kostel mnohokrát zničen a přestavěn, ale krypta zůstala nedotčena, protože pro muslimy je to pohřebiště matky proroka Isa (Ježíše). K velké přestavbě místa došlo v roce 1130 křižáky, kteří zde založili benediktinský klášter - opatství Panny Marie z údolí Jozafata. Tento křižácký kostel byl zničen Saladinem v roce 1187, ale krypta byla stále respektována; z kostela zůstal zachován jen jižní vchod a schodiště, zdivo horního kostela bylo použito pro stavbu jeruzalémských hradeb. Ve druhé polovině 14. století františkánští mniši kostel znovu přestavěli. V roce 1757 převzalo řadu významných míst ve Svaté zemi, včetně Hrobu Panny Marie řecké pravoslavné duchovenstvo a vyloučili ze správy františkány. Osmané tento „status quo“ podpořili. Od té doby je hrobka ve vlastnictví řecké pravoslavné církve a arménské apoštolské církve, zatímco getsemanská jeskyně v sousedství zůstala ve vlastnictví františkánů.

Jeruzalém – hrobka Panny Marie

Jeruzalém – hrobka Panny Marie

Jeruzalém – hrobka Panny Marie