Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Getsemanská jeskyně

Jeruzalém - Getsemanská jeskyně

Getsemanská jeskyně leží v těsném sousedství Hrobu Panny Marie. Podle tradice v jeskyni přespávali učedníci, zde také čekali na Ježíše a později byli svědky jeho zatčení. V současné době jeskyni spravují františkáni.

Jeruzalém - Getsemanská jeskyně

Jeruzalém - Getsemanská jeskyně