Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Kostel Ecce Homo

Jeruzalém - kostel Ecce Homo

Bazilika Ecce Homo je římskokatolický kostel s vchodem z Via Dolorosa v muslimské čtvrti starého města Jeruzaléma. Podle křesťanské tradice se zde Pilát Pontský ptal Židů, zda chtějí propustit Ježíše či Barnabáše. Podle Janova evangelia Pilát vyslovil latinský výraz Ecce Homo - Hle člověk.
Kostel je dnes nedílnou součástí kláštera sionských sester, který byl postaven v letech 1858 až 1862. Součástí kláštera byl i sirotčinec, dívčí škola, lékařská ošetřovna.
Ecce homo je častý motiv výtvarného umění, kde je Ježíš zachycen v purpurovém plášti, s trnovou korunou na hlavě, třtinou v ruce, se stopami bičování na těle, ale bez ran po hřebech. Pilát Pontský stojí na vyvýšeném místě a ukazuje zmučeného Ježíše kněžím nebo lidu. Ježíš má někdy spoutané ruce.

Jeruzalém - kostel Ecce Homo