Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Kostel Dominus Flevit

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit

Dominus Flevit je římskokatolický kostel na Olivové hoře, naproti hradbám starého města Jeruzaléma. Dnešní moderní kostel byl postaven v letech 1953 až 1955 italským architektem Antoniem Barluzzim na žádost františkánů. Tvar kostela je koncipován do podoby slzy, protože Dominus Flevit znamená v latině „Pán plakal“ - kostel stojí na místě, které je odedávna uctíváno jako místo zmiňované v 19. kapitole Lukášova evangelia: Ježíš byl při příjezdu do Jeruzaléma ohromen krásou Druhého chrámu a předpověděl jeho zničení a pláč židovského národa.
Během archeologického průzkumu byla objevena kanaanská hrobka z pozdní doby bronzové a nekropole používaná od roku 136 př. n. l. do roku 300 n. l. Byly také objeveny základy byzantského kláštera z 5. století. Mozaiky z tohoto kláštera jsou stále na svém místě.
Na počátku šestnáctého století na místě existovala mešita nebo madrasa, pravděpodobně postavená Turky na ruinách dřívějšího kostela.

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit

Jeruzalém – kostel Dominus Flevit