Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Synagoga Beit El

Jeruzalém - synagoga Beit El

Synagoga Beit El („Dům Boží“), známá také jako Midrash Hasidim neboli „Škola oddaných“ či Yeshivat haMekubalim (Yeshiva kabbalistů), je již více než 250 let centrem kabbalistického studia v Jeruzalémě.
Synagogu s jeshivou založil v roce 1737 rabín Gedalia Hajon, který přišel do Jeruzaléma z Konstantinopole. Synagoga se brzy stala centrem kabbalistických studií. V červenci 1927 byla budova poničena zemětřesením. Britské úřady ji původně nařídily strhnout, ale brzy změnily své rozhodnutí. Rekonstrukce začala v březnu 1928. Během první izraelsko-arabské války v roce 1948 byla budova vypleněna a přestala sloužit kultu. Synagoga byla znovu otevřena v roce 1974.

Jeruzalém - synagoga Beit El