Index → Sakrální architektura → Izrael → Jeruzalém → Kostel Alexandra Něvského

Jeruzalém - kostel Alexandra Něvského

Kostel svatého Alexandra Něvského, pojmenovaný podle jednoho z největších panovníků v historii Ruska, je často přehlížen, protože jeho fasáda připomíná spíše elegantní rezidenci nebo hotel než kostel. Stojí v bezprostřední blízkosti chrámu Božího hrobu. Před jeho výstavbou v roce 1883 se na místě konaly archeologické vykopávky, při nichž byla objevena brána a schody vedoucí k původnímu Konstantinovu kostelu Svatého hrobu ze 4. století. Moderní archeologové se domnívají, že nalezená brána není původní Soudnou branou, kterou Ježíš opustil město při cestě na Kalvárii, ale že pochází pravděpodobně z 2. století.

Jeruzalém - kostel Alexandra Něvského

Jeruzalém - kostel Alexandra Něvského

Jeruzalém - kostel Alexandra Něvského