Sevilla

Úvodní stránka

El Arenal:

Santa Cruz:

Okraj Sevilly:

Index

Sevilla je se svými 700 000 obyvateli největším městem Andalusie, a čtvrtým nějvětším městem Španělska. Leží na řece Guadalquivir, v nadmořské výšce pouhých 10 metrů.
Sevillu založili Féničané, po nichž se zde vystřídali Řekové, Kartaginci, Římané i Vizigóti. Roku 712 dobyli Sevillu Arabové, a vtiskli jí její dnešní ráz. Ve 13. století ji dobyl zpět Ferdinand III. Kastilský. Po objevení Ameriky roku 1492 Kryštofem Kolumbem se Sevilla stala jediným přístavem ve Španělsku, odkud mohly vyplouvat lodě do Nového světa a zároveň jediným přístavem, kam mohly být dováženy suroviny z Ameriky. Objevení Nového Světa tak mělo pro Sevillu klíčový význam. Zároveň s tím je však pro toto období typické pronásledování Židů a Maurů, kteří museli konvertovat na křesťanskou víru nebo byli vyhnáni. Zároveň byly všechny muslimské mešity i židovské synagogy přeměněny na křesťanské kostely. Od 18.století se říční přístav postupně zanášel pískem, a město začalo ztrácet na významu.

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2011
Poslední aktualizace 28. listopadu 2011