Vatikán

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Vatikán jakožto sídlo papežů vznikl nad místem umučení a hrobem svatého Petra. Pozici státu ve státě mu zaručily Lateránské smlouvy z roku 1929.

Bazilika svatého Petra - první svatyně nad hroběm svatého Petra stála již ve 2. století. První velkou baziliku nechal na jejím místě postavit císař Constantinus v polovině 4. století. Základní kámen současné stavby položil roku 1506 papež Julius II.

Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra

Baldachýn z pozlaceného bronzu na dvacet metrů vysokých sloupech je dílem Berniniho ze 17. století.

Bazilika svatého Petra

Hlavní chrámová kopule byla postavena podle Michelangelova návrhu. Je 132,5 metru vysoká.

Bazilika svatého Petra

Michelangelova pieta

Michelangelova pieta

Podoba náměstí svatého Petra je dílem Berniniho z let 1656 - 1667. Elipsovité náměstí je obklopeno sloupovou kolonádou.

Náměstí svatého Petra

Náměstí svatého Petra

Náměstí svatého Petra

Via della Conciliazione - široká třída propojující Svatopetrské náměstí s Andělských hradem byla vybudována po uzavření Lateránské smlouvy v 1. polovině 20. století.

Via della Conciliazione

Švýcarské gardy - od středověku sloužily jako osobní strážci, nebo měly na starost ostrahu některých evropských panovnických dvorů. Dodnes se Švýcarská garda dochovala pouze ve Vatikánu. její přislušníci mají nápadné barevné kroje.

Švýcarská garda

Vatikánská muzea - v bývalých palácích renesančních papežů jsou od 18. století vystavovány vatikánské umělecké sbírky, které patří k nejvýznamnějším sbírkám umění na světě. Součástí Vatikánských muzeí je i Sixtinská kaple.

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Věž baziliky svatého Petra je přístupná pro turisty. Je odtud výborný rozhled po Vatikánu i celém Římu.

Věž baziliky svatého Petra

Věž baziliky svatého Petra

Věž baziliky svatého Petra

Průčelí baziliky je zakončeno balustrádou se 13 sochami – Krista, svatého Jana Křtitele a 11 apoštolů. Chybí socha svatého Petra, která je umístěna dole na náměstí.

Bazilika svatého Petra

Schodiště na věž není nijak pozoruhodné

Věž baziliky svatého Petra

Vatikánské nádraží

Vatikánské nádraží

Pokračování