Kapitol

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Nejznámější ze sedmi římských pahorků není nijak vysoký ani rozlehlý. V minulosti byl náboženským centrem a symbolem moci starověkého Říma - stávalo zde několik chrámů, například chrám Jupitera nebo Junony. Po zániku římské říše význam Kapitolu upadl.
O jeho znovuoživení se zasloužil až papež Pavel III., který pověřil Michelangela, aby vytvořil celkovou arcgitektonickou koncepci pahorku. Michelangelo upravil fasády dvou stávajících budov, Palazza dei Conservatori a Palazza Senatorio, a doplnil náměstí na vrcholku kopce novým Palazzo Nuovo. Vzniklo tak lichoběžníkové Kapitolské náměstí (Piazza del Campidoglio). Na Kapitolské náměstí vede monumentální schodiště Cordonata, navržené rovněž Michelangelem.

Kapitol

Uprostřed náměstí stojí kopie jezdecké sochy Marka Aurelia, která jako jedna z mála unikla zničení díky tomu, že byla omylem považována za sochu císaře Konstantina.

Kapitol

Na Kapitolu také najdeme slavnou kapitolskou vlčici. Originál sochy je vystaven v kapitolských muzeích, kopie je umístěna na sloupu v rohu náměstí. Sama vlčice je patrně etruského původu z počátku 5. století, i když podle některých badatelů byla odlita až počátkem středověku. Kojící se dvojčata Romulus a Rémus k ní byli přidáni patrně v 15. století.

Kapitol

Pohled z Kapitolu směrem k Foru Romanu a Koloseu, vlevo kostel Santi Luca e Martina

Kapitol

Pohled přes Via dei Fori Imperiali na pahorek Viminal

Kapitol

Kapitolská vlčice v lidovém podání

Kapitol

Aracoelské schodiště je výrazně vyšší než sousední Cordonata

Aracoelské schodiště

Kostel Santa Maria in Aracoeli byl postaven v 6. století v jižní části Kapitolu na místě antického chrámu bohyně Junony. Jeho 22 sloupů pochází z různých antických budov.

Santa Maria in Aracoeli

Santa Maria in Aracoeli

Santa Maria in Aracoeli

Památník Viktora Emanueka II. se začal stavět roku 1885 a byl slavnostně odhalen v roce 1911 na počest Viktora Emanuela II. Savojského, prvního krále sjednocené Itálie. V budově se nachází muzeum sjednocení, které je však dlouhodobě uzavřeno. Památník je všeobecně pokládán za samoúčelný a nezapadající do okolní zástavby.

Památník Viktora Emanueka II.

Památník Viktora Emanueka II.l

Pokračování