Piazza Navona

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Piazza Navona - je podlouhlé oválné náměstí vybudované na místě někdejšího stadionu císaře Domitiana. Většina okolní zástavby je barokní.

Piazza Navona

Fontana di Nettuno

Fontana di Nettuno

Fontana del Moro

Fontana del Moro

Kostel Sant' Agnese in Agone - tvoří střed delší strany náměstí. Před kostelem je umístěna Fontana dei Quattro Fiumi s obeliskem uprostřed.

Sant' Agnese in Agone

Sant' Agnese in Agone

Chiesa Nuova - kostel byl postaven na konci 16. století, a má zajímavý původ: jeho výstavbu inicioval svatý Filippo Neri, nekonvenční protireformační kněz, který požadoval po mladých šlechticích takovou pokoru, že museli chodit po Římě v hadrech, a pomáhat na stavbě tohoto kostela.

Chiesa Nuova

Chiesa Nuova

Santa Maria Sopra Minerva - jeden z mála římských gotických kostelů byl postaven ve 13. století na zříceninách Minervina chrámu. Má velmi cennou uměleckou výzdobu.

Santa Maria Sopra Minerva

Santa Maria Sopra Minerva

Santa Maria Sopra Minerva

Obelisk stojící před kostelem byl nalezen ve zdejší klášterní zahradě. Podstavec v podobě slona k němu vytesal Ercole Ferrara podle Berniniho návrhu.

Santa Maria Sopra Minerva

Santa Maria della Pace - kostel Panny Marie Míru byl postaven v 15. století jako poděkování panně Marii za to, že byla ukončena válka s Turky. Křížovou chodbu přistavěl ke kostelu roku 1504 Bramante. Interiér zdobí mimo jiné Raffaelovy fresky čtyř Sybil a Věštce.

Santa Maria della Pace

Santa Maria della Pace

Santa Maria dell' Anima - je římský německý kostel

Santa Maria dell' Anima

Santa Maria dell' Anima

San Nicola dei Lorenesi - malý kostel v ulici Large Febo byl postaven v 1. polovině 17. století na místě staršího kostela.

San Nicola dei Lorenesi

San Nicola dei Lorenesi

Piazza della Rotonda, jehož jižní stranu tvoří Pantheon

Piazza Navona

Sant' Ignazio di Loyola - kostel byl vybudován v 1. polovině 17. století na počest svatého Ignáce z Loyoly, a spolu s kostelem Il Gesú rvoří jádro jezuitské čtvrti Říma.

Piazza Navona

Pokračování