Campo de' Fiori

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Campo de' Fiori znamená v překladu "květinové pole". Ve středověku bylo toto tržiště jedním z nejrušnějších míst renesančního Říma.

Campo de' Fiori

S veselým ruchem náměstí kontrastuje temná postava uprostřed náměstí - zamračeně shlíží z podstavce Giordano Bruno, který zde byl roku 1600 upálen jako kacíř.

Campo de' Fiori

Campo de' Fiori

Fontánu delle Tartarughe, neboli želví fontánu nechala postavit v letech 1581 - 1588 rodina Matteiů jako ozdobu "svého" náměstí. Fontánu navrhl Giacomo della Porta, ale v jeho návrhu nebyly ještě žádné želvy. Ty byly k fontáně doplněny až o sto let později neznámým sochařem.

Fontana delle Tartarughe

Kostel Il Gesu pocházející z let 1568-84 byl prvním jezuitským kostelem v Římě. Má již barokní vzhled typický pro architekturu protireformace, a stal se vzorem pro mnoho dalších staveb.

Il Gesu

Il Gesu

Malý půvabný kostelík Santa Barbara dei Librai byl vysvěcen roku 1306, ale přesná doba jeho vzniku není známa. Jak dosvědčují nápisy v interiéru, existoval pravděpodobně již mezi 10. a 11. stoletím.

Santa Barbara dei Librai

Přestože Židy původně dovezl do Říma císař Pompeius jako otroky, byli velmi uznáváni jako finančníci a lékaři, a požívali tak v Římě během starověku i novověku poměrně značnou svobodu. Systematický útlak nastal až v 16. století, kdy byli zahnáni do ghetta obehnaného vysokou zdí, které směli opouštět pouze za dne. Dnešní synagoga na nábřeží byla postavena roku 1874.

Synagoga

Pokračování