Palatin

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Na pahorku Palatin vychovala podle legendy vlčice Romula a Réma. I podle archelogických nálezů byla oblast Palatinu nejstarším osídleným místem na území Říma. V antické době zde měli soukromé domy nejvýznamnější osobnosti říše, měl zde svůj dům i Augustus, první císař Římské říše. Pozdější císaři si na Palatinu stavěli přepychové paláce.

Palatin

Nejnápadnějšími rozvalinami na Palatinu jsou pozůstatky obrovského císařského paláce, který začal roku 81. n.l. budovat třetí císař z dynastie Flaviů, Domitianus. Palác měl dvě části - oficiální část Domus Flavia, a soukromé křídlo Domus Augustana.

Palatin

Stadion na Palatinu vznikl ve stejné době jako Domitianův palác. Neví se přesně, zda to byl stadion pro veřejnost, soukromé cvičiště koní nebo pouze rozlehlá zahrada. Ve výklenku ve východní zdi byla kdysi pravděpodobně lóže, z níž císařové sledovali závody.

Palatin

Palatin

Cryptoporticus - bludiště podzemních chodeb vybudoval Nero, aby propojil svůj Zlatý dům s paláci předchozích císařů na Palatinu.

Palatin

Jeden z nejdochovalejších obytných domů na Palatinu

Palatin

Palatin

Palác Septima Severa z 2. století byl vybudován jako přístavba Domu Augustana.

Palatin

Palatin

Pokračování