Koloseum

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Symbol Říma nechal postavit roku 72 n. l. císař Vespasianus na bažinaté půdě jezera na pozemcích Neronova Zlatého domu. Stavba pojala až 55 000 diváků.

Koloseum

Koloseum

Koloseum

Koloseum

Pokračování