Ostatní císařská fóra

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Traianův sloup nechal roku 113 n. l. postavit císař Traianus na počest dvou vítězných výprav do Dácie. Sloup je ozdoben spirálovitě vinutým 200 metrů dlouhým reliéfem znázorňujícím vojenské tažení. Sloup je 40 m vysoký, vnitřkem vede spirálovité schodiště. Císař Traianus byl i se svojí manželkou Plotinou pohřben v podstavci sloupu. Sochu Traiana na vrcholu sloupu nahradil roku 1587 svatý Petr.

Traianův sloup

Traianova tržnice byla považována za jeden z divů antického světa. Nechal ji vybudovat císař Traianus na počátku 2. století n. l. Tržnici tvořil ucelený komplex 150 obchodů a úřadů. Byla to jakási obdoba dnešního moderního nákupního střediska.

Traianova tržnice

Traianova tržnice

Traianova tržnice

Traianův sloup v noci

Traianův sloup

Caesarovo fórum nechal jako první císařské fórum postavit Julius Caesar. Dnes z něj zbyly jen nepatrné ruiny, které si je možné prohlédnout z Via dei Fori Imperiali.

Caesarovo fórum

Pokračování